Teknik för effektreducering

Teknik för effektreducering
Nobellunchen effektkapad

Bilden visar mätningar från Tiunda skola Uppsala (2500 portioner) den 9 december 2022 där Nobellunchen tillagades med 50% av effekten med hjälp av effekthanteringssystemet från Sicotronic. Rött indikerar undviken last.

Kökspersonalen upplever ingen negativ påverkan på deras arbetsuppgifter i köket när systemet från Sicotronic används och kökspersonalen beskriver att dem inte märker att effekthanteringssystemet hanterar effekttoppar som uppkommer.

Kontakta Fredrik Björklund för mer info om Sicotronic systemet