Om oss


"Awareify ökar medvetenheten och möjligheten att påverka energi- och effektanvändningen i storkök"

Storkök nyttjar stora mängder energi och effekt vid matlagning. Genom att bli mer medveten om effekttoppar och jämna ut dem kan storkök bli mer effektsmarta, vilket både är bra för miljön och kan minska elkostnaderna.

Kök överdimensioneras ofta för effekt

Kök dimensioneras ofta för en maxlast som troligen aldrig inträffar och köken körs helt utan effektåterkoppling. Ökande kostnader för effekt gör att storkök på skolor, hotell och restauranger ofta står för en stor del av kostnaden för den totala fastighetsdriften.

Det finns en lösning

Med en kombination av mätning, styrning och beteenden kan vi tillsammans lösa detta. Kontakta oss så berättar vi mer.