About us

"Awareify" A playful engagement to be power aware when using the electricitygrid.  Att bli medveten om den el effekt vi behöver nyttja ur elnäten när vi nyttjar det.

- Storkök nyttjar stora mänger effekt och energi vid matlagning på den fysiska plats de installerats.

Det saknas ett sätt att förstå

Man dimensionerar ofta kök för en maxlast som troligen aldrig inträffar och man kör köken helt utan effekt feedback vilket med ökande kostnader för just effekt göra att storkök på skolor, hotell, restauranger ofta står för en stor kostnad i fastitgheterna!

Det finns en lösning

Med kombination av mätning, styrning och beteenden kan vi tillsammans lösa detta.

Låt oss träffas

släng ett mail till info@awareify.se så kollar vi på just din anläggning