Strawberry

Strawberry

På Strawberry's tre hotell i Stockholm har man organiserat ett "power run" där köken tävlade om att jobba med lägst effekt. Detta blev även en NyTeknik sida om Clarion Hotel Stockholms starka arbete med omställning och effekt i synnerhet.

Awareify organiserade det hela och det blev mycket bra utbildning och hands on lektioner för personalen på de olika köken i hur man kan jobba effekt effektivt för att leverera bra mat på så låg effekt som möjligt.

Teknik och hållbarhet möts i storköket på Clarion Hotel® Stockholm
Sveriges elnät står inför utmaningar med ökad elektrifiering och industriell tillväxt, vilket ökar betydelsen av stödtjänster och energieffektivisering. I ett samarbete mellan Strawberry och Awareify, mäts effekttoppar i realtid i fyra av hotelljättens storkök, först ut är Clarion Hotel® Stockholm.