Flex-O-Mat

Ett starkt referensprojekt som Fredrik Björklund arbetat hårt med är storkök inom Uppsala skolfastigheter där man nu helt ändrat dimensioneringen av skolköken och även hur maten lagas på ett mycket mer effektsnålt sätt.

Att skapa snabb visuellfeedback i kombination med beteende förståelse hos köksperonalen ger snabba resultat. Kombinera det med styrkan hos automations styrning genom sictoronic systemet så har du ett framgångskoncept.

Smart effektstyrning under Almedalen

Resultat från Flex-o-Mat - Stuns Energi
Resultat från Flex-o-Mat. Här jämförs mätdata från före och innan beteendeförändringar och ändrat körsätt i ett av skolköken.
Beteendeförändringar kan plana ut kurvan
Effekttopparna i storkök kan halveras med en kombination av teknik- och beteendeåtgärder. Det är slutsatsen efter projektet Flex-o-Mat, där fastighetsägare o…